banner

From Idea to Printing of metal Products – I2P

Projektmål: modernisera tillverkningsindustrin genom att väsentligt bygga ny kunskap om 3d-printing (även kallat additive tillverkning) av metalliska delar, produkter och komponenter.

2030 kan skräddarsydda metalliska delar av flera slag bli tillverkade, designade och 3d-printade i området som omfattas av Kolarctic. Detta tack vare gränsöverskridande samarbeten bade för export och för att tillgodose regionala behov, vilket starkt stöder nya anställningar, verksamheter, infrastruktur och rikedom (på flera sätt). Tekniken möjliggör nya företag och produktidéer och kommer att leda till mindre negativ miljöpåverkan från tillverkning i regionen.

Projektlängd: 2019-2022

Huvudfinansiär: Kolarctic CBC 2014-2020 programme

Projektparter:

 • Luleå University of Technology (Lead Partner),
 • Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
 • Association of oil and gas suppliers “Sozvezdye”,
 • Mekinor Metall AB Sweden,
 • Ofotech AS Norway,
 • Filtra Group Oy Finland,
 • University of Oulu Finland,
 • UiT The Arctic University of Norway.

Förväntade resultat:

 • Knowledge will be built in the region, namely technical, economic and environmental knowledge on 3D-printing of metals. This will be achieved through a number of advanced cross border cooperation events at advanced interactive level.
 • 3D-printer for metal parts will be available in the programme core area; 3D-printed metal parts will be available as demonstrators, including operating skills and background information.
 • A regional network of mutual support will be developed, including advanced distant communication, with new ideas and approaches developed.
 • 3D-printing of metal parts will be initiated substantially in the regional manufacturing industry, at conceptual level, at prototype level and implemented in production, growing, including supplier business.
 • From dissemination, a large number of companies are expected to respond and to express interest to be involved in the initiative.