Marknad

test
Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Konkurrenskraft hos additiv tillverkning i metall (MAM)

Konkurrenskraft hos additiv tillverkning i metall (MAM)

Det är ett obestritt faktum att små och medelstora företag är grundläggande beståndsdelar som utgör ryggraden i den globala ekonomin och som spelar en avgörande roll i regionala, nationella och globala ekonomier och som avsevärt påverkar en nations tillväxt och välstånd. Statistik visar att små och medelstora företag representerar 90% av företagen, mer än 60–70% av sysselsättningen och 55% av BNP i utvecklade ekonomier.

Det är allmänt vedertaget att den globala konkurrensen blir hårdare, särskilt för de små och medelstora företagen (SMF). Brist på finansiering, infrastruktur, nätverksanslutningar, kunskap och produktionsanläggningar är bara några utmaningar för små och medelstora företag dagligen. Motåtgärderna hos SMF för att upprätthålla ett sådant konkurrensutsatt område är kontinuerligt ökad lyhördhet, smidighet, hållbarhet och leveransmotståndskraft för att tackla nuvarande globala affärsutmaningar. Ett ökande antal små och medelstora företag ses fokusera på att sänka kostnaderna, vilket kräver att man drar nytta av framsteg inom teknisk utveckling. Tyvärr går ännu fler små och medelstora företag miste om nya möjligheter med förlorat värde och konkurrenskraft som följd. Hittills har klyftan mellan små och medelstora företag med moderniserande tekniskt orienterade värdeförslag till de som är konservativa snabbt växer.

MAM är en av dessa tekniska framsteg som erhåller exponentiellt växande uppmärksamhet och marknad, det förknippas med potentiellt starka stimulanser för intäkter och kostnadsbesparingar. Fördelarna med MAM-teknikerna är många, och de främsta drivkrafterna för ökad tillämpning är ökad designfrihet, minskat produktions- och logistikavfall, främjande av digitalisering i tillverkningssystem och deras motsvarande ekonomiska vinster i stor utsträckning. Som visas i figur 1 har den globala MAM-marknaden ökat stadigt under 2016-2019 och den förväntar sig betydande tillväxt mot 2024. En uppskattad sammansatt årlig tillväxthastighet (CAGR) är 27,9 % och det förutspås att MAM kommer att utvecklas från att vara en prototypverktyg för att bli en av de viktigaste teknologierna inom tillverkningsindustrin.

Däremot att dra full nytta av dessa tekniker är utmanande och inte minst kostsamt. Det mesta av MAMs samtidiga tillämpning är därför oftast på högvärdiga produkter för nischmarknader, t.ex. flyg- och försvars-, bil- och medicinska sektorer, som visas i figur 2. Trender och möjligheter inom flyg- och bilindustrin är lätta att motivera, t.ex. som lättviktande mål, topologioptimering och minskning av avfall, medan man inom den medicinska sektorn har sett olika användningsområden som att använda teknikerna för skräddarsydd implantatdesign, proteser och mekaniska ben.

Figur 2 visar även flera andra industrisektorer (dvs. olja och gas, mekanik samt automation och energi) som har implementerat MAM. Med kontinuerlig utveckling av teknologier i MAM och de som möjliggör användning av det, är det säkert att förutsäga att MAM kommer att ha en djupgående inverkan på hur tillverkningsindustrin bedriver produktionsaktiviteter och potentiella besparingar som den kan ge till totala kostnader för försörjningskedjan. Kort sagt, implementering av MAM kommer att avsevärt påverka globala små och medelstora tillverkningsföretag när det gäller konkurrenskraft, lönsamhet och hållbarhet.

Däremot är det svårt för SMF att erhålla fördelarna av MAM, speciellt för de som är belägna i glest befolkade regioner som lider av minskad regionalt tillgängliga jobb (jämfört med de centrala regionerna), låg arbetsattraktion för unga, geografisk avskildhet från stora marknader och lägre omsättningar. Då MAM förväntas bli framtidsorienterat i att behålla marknadsfördelar och öka konkurrenskraft för SMF, är det viktigt att kunna assistera dessa med tydlig kartläggning och stöd med ändamålet att motivera och tillgodose implementering av MAM.