Nätverk

I2P regionala nätverket har etablerats och nu utökas. Här ingår avancerad distanskommunikation med utveckling av nya idéer och tillvägagångssätt. Det förväntade resultatet är att ha etablerat ett nätverk av SMF genom att kombinera praktiska värden för affärsverksamhet samt forskning hos universiteten.