banner

Create

Design för Additive Tillverkning (DfAM) När man designar för 3D-printing (AM) är det viktigt men också svårt att frigöra sinnet från vanliga byggbegränsningar för att skapa nya förbättrade designer som utnyttjar fördelarna med den nya byggmetoden (designfrihet). När man producerar den digitala komponenten är en lämplig metod att bortse från alla befintliga produktionsdetaljer och ompröva […]

create

3D-print

3D-printsystem 3D-printning i metaller görs antingen genom att ha en platt pulverbädd och lokalt smälta materialet med laser eller elektronstråle, eller genom att avsätta pulver- eller trådmaterial och lokalt smälta det tillsatta materialet med laser eller ljusbåge. I detta projekt för att tillverka komponenter år företag används främst pulverbädd med selektiv lasersmältning kallad laserbaserad pulverbäddssmältning […]

3D-print

Marknad

Konkurrenskraft hos additiv tillverkning i metall (MAM) Konkurrenskraft hos additiv tillverkning i metall (MAM) Det är ett obestritt faktum att små och medelstora företag är grundläggande beståndsdelar som utgör ryggraden i den globala ekonomin och som spelar en avgörande roll i regionala, nationella och globala ekonomier och som avsevärt påverkar en nations tillväxt och välstånd. […]

test

Nätverk

I2P regionala nätverket har etablerats och nu utökas. Här ingår avancerad distanskommunikation med utveckling av nya idéer och tillvägagångssätt. Det förväntade resultatet är att ha etablerat ett nätverk av SMF genom att kombinera praktiska värden för affärsverksamhet samt forskning hos universiteten.

Academic Partners

Academic Partners

Business Partners

Business Partners

Funder Agencies

Funder Agencies