banner

Fra idé til printing av metallprodukter – I2P

Projektmål: modernisering av produksjonsindustrien ved å bygge kunnskap om 3D-printing av metalldeler, også kalt additiv produksjon

I 2030 kan skreddersydde metallprodukter av mange slag utvikles, designes og 3D printes i Kolarctic-området takket være komplementært grenseoverskridende samarbeid. Både for eksport og for å dekke regionale behov, og som sterkt støtter robust sysselsetting, infrastruktur og rikdom. Teknikken vil muliggjøre nye forretnings- og produktideer og vil føre til mye mindre negativ miljøpåvirkning fra produksjonsindustrien i regionen.

Projektlängd: 2019-2022

Finansieringskilde: Kolarctic CBC 2014-2020-programmet

Prosjektpartnere:

 • Luleå teknologiske universitet (Lead Partner),
 • Northern (Arctic) Federal University oppkalt etter M.V. Lomonosov,
 • Association of oil and gas suppliers “Sozvezdye”,
 • Mekinor Metall AB Sverige,
 • Ofotech AS Norge,
 • Filtra Group Oy Finland,
 • Uleåborg universitet Finland,
 • UiT Norges arktiske universitet.

Forventede resultater:

 • Det vil bygges teknisk, økonomisk og miljømessig kunnskap om 3D-printing av metaller. Dette vil bli oppnådd gjennom en rekke avanserte grenseoverskridende samarbeidsarrangementer på avansert interaktivt nivå.
 • En 3D-printer for metalldeler vil være tilgjengelig i programmets kjerneområde; 3D-printede metalldeler vil være tilgjengelige som demonstratorer, inkludert driftskunnskaper og bakgrunnsinformasjon.
 • Et regionalt nettverk av gjensidig støtte vil bli utviklet, inkludert avansert fjernkommunikasjon, med nye ideer og tilnærminger utviklet.
 • 3D metall printing vil startes opp i den regionale produksjonsindustrien, på konseptuelt nivå, på prototypenivå og implementert i produksjon.
 • Fra formidling forventes et stort antall selskaper å svare og uttrykke interesse for å være involvert i initiativet.