Marked

Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Konkuranseevnen til MAM 

Det er et faktum at små og mellomstore bedrifter er grunnleggende elementer som utgjør ryggraden i den globale økonomien og spiller en viktig rolle i regionale, nasjonale og globale økonomier og påvirker veksten og rikdommen i en nasjon vesentlig. Statistikk viser at SMBer representerer 90% av virksomhetene, mer enn 60-70% av sysselsettingen og 55% av BNP i utviklede økonomier. 

Det er enighet om at den globale konkurransen blir hard, spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB). Mangel på økonomi, infrastruktur, nettverkstilkoblinger, kunnskap og produksjonsanlegg er bare noen utfordringer SMB møter daglig. Mottiltakene til SMBer for å opprettholde et slikt konkurranseområde er kontinuerlig økt respons, smidighet, bærekraft og forsyningssikkerhet for å takle dagens globale forretningsutfordringer. Et økende antall SMBer fokuserer på å senke kostnadene som nødvendiggjør fordeler med teknologisk utvikling. Dessverre går enda flere SMB glipp av nye muligheter med tapt verdi og konkurranse som konsekvens. Til dags dato vokser gapet mellom SMBer med modernisering av teknologisk orienterte verditilbud til de som er konservative raskt. 

Metall 3D printing (MAM) er en av disse tekniske fremskrittene som får eksponentielt økende oppmerksomhet og har blitt assosiert med potensielt sterke stimulanser til inntekter og kostnadsbesparelser. Fordelene med MAM -teknikkene er mange, og hoved driverne for mer bruk er økt designfrihet, redusert produksjons- og logistikkavfall, fremme digitalisering i produksjonssystem og deres tilsvarende økonomiske gevinster i stor grad. Som vist i figur 1, har det globale MAM-markedet jevnt økt i 2016-2019, og det venter betydelig vekst frem mot 2024, en estimert sammensatt årlig vekstrate (CAGR) er 27,9% og det er spådd at MAM vil utvikle seg fra å være et prototypeverktøy til å bli en av hoved teknologiene i produksjonsvirksomheten. 

Men å dra full nytte av disse teknikkene er utfordrende, og ikke minst veldig kostbart. Det meste av MAM bruk er derfor på produkter av høy verdi for nisjemarkeder, det vil si luftfart og forsvar, bil og medisinsk sektor, som vist i figur 2. Trender og muligheter som finnes innen luftfarts- og bilindustrien er enkle å rettferdiggjøre, slik som lette vektmål, topologioptimalisering og reduksjon av avfall, mens i medisinsk sektor har sett forskjellige bruksområder, for eksempel å bruke teknikkene for tilpasset implantatdesign, proteser og mekaniske beinreplikater. 

Figure 2 shows also several other industrial sectors (i.e., oil and gas, mechanical and automation and energy) have signed up for MAM. With continuous development of technologies in MAM and those that enabling its adoption, it is confident to predict that MAM will have profound impact on how manufacturing industry conducts production activities and potential savings it can bring to total supply chain costs. In short, the adoption of MAM will significantly influence global manufacturing SMEs in terms of competitiveness, profitability, and sustainability.

Å dra fordel av MAM er imidlertid en utfordring for SMBer. Denne utfordringen er spesielt alvorlig for de som er lokalisert i tynt befolkede regioner som lider av redusert regional sysselsetting (sammenlignet med sentrale regioner), lavere attraktivitet for unge, geografisk tilbaketrukkethet fra store markeder og lavere kapitalomsetningshastighet. Ettersom MAM forventes å bli en fremtidsrettet teknologi for å opprettholde forretningsfordeler og øke konkurranseevnen til SMBer, vil det å gi SMBer et tydelig veikart som kan motivere og tilrettelegge bruken av MAM være en viktig oppgave.