banner

SKAPE DEL

Design for additiv produksjon (DFAM)  Når man designer for 3D-printing (AM) er det viktig, men også vanskelig å frigjøre sinnet fra vanlige konstruksjonsbegrensninger (designfrihet) for å lage ny og forbedret design som utnytter fordelene med den nye konstruksjonsmetoden.   Når man produserer den digitale komponenten er en metode å se bort fra alle produksjonsdetaljer og tenke […]

create

3D print

3D printing systemer Metall 3D-printing utføres enten ved å ha et flatt pulverlag og lokalt smelte materialet med en laser- eller elektronstråle, eller ved å avsette pulver- eller trådmateriale og lokalt smelte det tilførte materialet med en laser eller lysbue. I dette prosjektet brukes Selective laser melting (SLM, en fusjonsteknikk med pulverseng) for å produsere […]

3D-print

Marked

Konkuranseevnen til MAM  Det er et faktum at små og mellomstore bedrifter er grunnleggende elementer som utgjør ryggraden i den globale økonomien og spiller en viktig rolle i regionale, nasjonale og globale økonomier og påvirker veksten og rikdommen i en nasjon vesentlig. Statistikk viser at SMBer representerer 90% av virksomhetene, mer enn 60-70% av sysselsettingen […]

test

Nettverk

I2P sitt regionale nettverk vil bli utviklet, inkludert avansert fjernkommunikasjon med nye ideer og tilnærminger. Det forventede resultatet er å etablere et nettverk av små og mellomstore bedrifter som kombinerer praktisk verdi av forretningsselskaper og forskningspotensial ved universitetene. 

Academic Partners

Academic Partners

Business Partners

Business Partners

Funder Agencies

Funder Agencies