banner

Project objective: Viime vuosina 3D-tulostus, jota kutsutaan myös lisääväksi valmistukseksi (Additive Manufacturing – AM), otettiin voimakkaasti käyttöön joillakin alueilla sijaitsevissa yrityksissä, kun taas muilla alueilla, mukaan lukien Kolarcticin alue, yritykset ovat olleet passiivisia tekniikan hyödyntämisessä  

I2P-projekti vastaa haasteeseen ja tarjoaa aloitteen metallituotteiden 3D-tulostuksen taitojen ja resurssien parantamiseksi. Hanke lisää tietoisuutta tämän lupaavan tekniikan mahdollisuuksista ja rajoituksista teollisuusyritysten keskuudessa. Projektin tavoitteena on myös uusien liikeideoiden kehittäminen pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä kaikki lisää liiketoiminnan kasvua, työllisyysastetta ja Kolarctic-alueen houkuttelevuutta. 

Projektin kesto: 2019-2022

Rahoitus: Kolarctic CBC 2014-2020 programme/ohjelma

Projektipartnerit: 

 • Luleå University of Technology (Lead Partner), 
 • Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 
 • Association of oil and gas suppliers “Sozvezdye”, 
 • Mekinor Metall AB Sweden, 
 • Ofotech AS Norway, 
 • Filtra Group Oy Finland, 
 • University of Oulu Finland, 
 • UiT The Arctic University of Norway. 

Odotetut tulokset:

 • Alueelle kehitetään teknistä, taloudellista ja ympäristötietoa metallien 3D-tulostamisesta aktiivisella rajat ylittävällä yhteistyöllä. 
 • Pohjoisen alueen metallin 3D tulostuslaitteistot lisääntyvät ja tulevat paremmin saataville.
 • Kehitetään alueellista tukiverkostoa, joka hyödyntää edistynyt etäviestintää ja jossa kehitetään uusia ideoita ja lähestymistapoja. 
 • Edistetään metallien 3D tulostuksen käyttöönottoa valmistavassa teollisuudessa ja tätä palvelevissa toiminnoissa.