banner

Create

Suunnittelu lisäävä valmistus huomioiden (DFAM) 3D-tulostusta (AM) suunniteltaessa on tärkeää, mutta myös haastavaa vapauttaa mielikuvitus perinteisistä suunnittelun rajoituksista, jotta voidaan luoda uusia parannettuja rakenteita, jotka hyödyntävät lisäävien valmistusmenetelmien etuja. Suunnittelussa AM menetelmiä hyödyntäen kohdistetaan huomio ensisijaisesti komponentin tarkoitukseen, toimintoihin ja rajoituksiin. Topologinen optimointi on yksi esimerkki uudelleenajattelusta, jossa pyritään aikaansaamaan mahdollisimman optimaalisesti toimiva osa hyödyntämällä […]

create

3D – Print

3D tulostusjärjestelmä Metallien 3D-tulostus tehdään joko kerroksittain jauhepedillä ja sulattamalla materiaali paikallisesti laserilla tai elektronisäteellä tai suoraan kerrostamalla jauhe- tai lankamateriaalia ja sulattamalla lisätty materiaali paikallisesti laserilla tai sähkökaarella. Tässä projektissa laser jauhepetisulatusta (PBF-LB Powder Bed Fusion – Laser Beam tai SLM, Selective Laser Melting) käytetään komponenttien valmistukseen Kyseessä on kypsä valmistustekniikka (”plug and play”) […]

3D-print

Market

Metallien lisäävän valmistuksen kilpailukyky Pk-yritykset muodostavat globaalin talouden selkärangan ja niillä on tärkeä rooli alueellisissa, kansallisissa ja globaaleissa talouksissa ja jotka vaikuttavat merkittävästi kansakunnan kasvuun ja vaurauteen. Tilastojen mukaan pk-yritykset edustavat 90 prosenttia yrityksistä, yli 60–70 prosenttia työllisyydestä ja 55 prosenttia BKT:sta kehittyneissä talouksissa. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että maailmanlaajuinen kilpailu kiristyy erityisesti pienten […]

test

Network

Kehitetään I2P verkostoa, mukaan lukien modernit viestintäkeinot. Uusia ideoita ja lähestymistapoja kehitetään. Tavoitteena on sellaisen hyvin toimivan pk-yritysverkoston luominen, jossa yhdistyvät yritysten käytännön tarpeet ja näitä tyydyttävä yliopistojen tutkimus.

Academic Partners

Academic Partners

Business Partners

Business Partners

Funder Agencies

Funder Agencies